شرکت شیر آلات بهداشتی ریسکو

این واحد به زودی توانست با توجه به کیفیت خوب بدست آمده از تجربه و علم آن زمان نام خوبی را در این صنف در مورد تولید این محصولات بدست آورد و در سازمان های آب و فاضلاب سراسر کشور مطرح شود و موفق به قبولی در اکثر مزایدات دولتی و خصوصی گردد.